Innan du använder vår hemsida är det viktigt att du läser igenom de villkor som gäller för all användning av denna. Den följande texten kommer att täcka alla de villkor och regler som finns för användning. Genom att du använder vår hemsida så accepterar du samtidigt de villkor som finns.

Generella villkor och regler – missa inget viktigt

Om du icke accepterar de villkor som finns för denna hemsida råder vi dig att inte använda den. I de nedanstående villkoren kommer casinon.eu att benämnas som vi, vår medan användaren kommer att nämnas som du, din.

Vänligen läs igen villkoren noggrant!

Om casinon.eu

Casinon.eu är en fristående hemsida som publicerar information som har med casinon att göra. Vi är en hemsida fri från yttre påverkan och är oberoende av andra parter.

Vi får in intäkter från samarbeten med de samarbetspartners vi har. Dessa samarbetspartners är noggrant utvalda.

Innehåll på casinon.eu

Allt det innehåll som finns på casinon.eu är helt kostnadsfritt och kommer så att förbli. Det innehåll som finns är enbart till för informationssyfte för alla användare. Inga extra tjänster mot betalning förekommer på denna hemsida.

Vi har som mål att alltid ha uppdaterad och korrekt information på vår hemsida. Att all information är aktuell är något vi strävar efter. Vi kan dock inte styra över information som behandlar tredjepart. Tredje parter kan när som helst ändra eller avbryta de kampanjer som vi informerar om, utan att först förvarna oss eller våra användare.

I vårt arbete eftersträvar vi att allt innehåll och all design är aktuell. Vi kan dock inte på något sätt garantera att allt innehåll kommer att vara felfritt vid varje tidpunkt.

All den information och de bilder som publiceras på casinon.eu omfattas av lagen om copyright och får ej distribueras, användas, ändras, eller spridas vidare utan godkännande av casinon.eu.

Begränsning av ansvar

Om det skulle uppstå en förlust eller en skada på användarens enhet så kan inte vi på casinon.eu hållas ansvariga. Det är alltid användarens egna intresse att skydda sig själv från potentiell skada.

Vi kan heller inte hållas ansvariga eller ansvara för en användares förlust av vinst eller förlust av affärsmöjligheter. Vi kan heller ej hållas ansvariga för en användares oförmåga att använda vår hemsida.

Om virus

Vi på casinon.eu kan inte vid någon tidpunkt garantera att vår hemsida är fri från virus av någon form. Det är användaren som själv bär ansvaret för att skydda sin enhet från potentiell skadlig mjukvara.

Vi kan inte ta något ansvar eller hållas ansvariga för den potentiella skada som ett virus kan orsaka på en användares enhet. Även detta är användarens egna ansvar.

Vi på casinon.eu accepterar inte att någon användare missbrukar vår hemsida på ett medvetet sätt. Om en användare av vår hemsida medvetet försöker implementera ett virus eller utföra någon annan skadlig handling på vår sida kommer detta att omedelbart rapporteras till de relevanta myndigheterna.

Vi kan vidare ej hållas ansvariga för eventuell förlust på grund utav virus på vår hemsida.

Utgående länkar och tjänster

På casinon.eu förekommer utgående länkar som för vår trafik vidare till våra samarbetspartners. De utgående länkarna leder till andra domäner än vår egna för denna hemsida. Dessa domäner tillhandahålls av tredjeparter och kontrolleras och styrs av dessa.

Då vi ej kan kontrollera eller styra den information som finns på de utgående länkarnas domäner kan vi ej hålla ansvariga för den information som finns där. VI kan heller ej hållas ansvariga för virus eller skadlig programvara som kan förekomma på dessa domäner.

De utgående länkar som förekommer på casinon.eu är till för informationssyfte för våra användare och för att hänvisa till de källor vars information som vi skriver om.

Vi har ingen kontroll över innehållet på de domäner som de utgående länkarna leder till. Vi står ej bakom det olagliga eller omoraliska innehåll som kan förekomma på dessa domäner.

Casinon.eu kan ej hållas ansvarig för eventuell förlust eller skada som kan uppstå vid användning av de utgående länkar som publiceras på vår hemsida.

Ingående länkar

Om en användare önskar länka till casinon.eu är detta acceptabelt så länge det görs under lagliga former. Då vi ej kan styra över de webbsidor som länkar till vår hemsida kan vi ej hållas ansvariga för det olagliga eller omoraliska innehåll som kan förekomma på dessa hemsidor.

Ändring av villkor och information

Casinon.eu förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning kunna ändra de villkor som finns för användning av denna hemsida. Casinon.eu kan även när som helst och utan förvarning ändra det innehåll och den information som finns på hemsidan.

Alla användare är själva ansvariga för att hålla sig uppdaterade om de villkor som finns för användning av casinon.eu. Alla uppdateringar är bindande från och med att de har publicerats på hemsidan.

Vid eventuella frågor angående de användarvillkor som finns är alla användare välkomna att kontakta oss för vidare information.